สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังเจ้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 15 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 19 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 27 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ