สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่สอด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 29 สิงหาคม 2562 80 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 5 กันยายน 2562 60 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด 27 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 6 กันยายน 2562 100 16 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 9 กันยายน 2562 100 90 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 10 กันยายน 2562 200 167 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 11 กันยายน 2562 150 96 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 12 กันยายน 2562 200 161 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 13 กันยายน 2562 200 106 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 16 กันยายน 2562 300 170 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 17 กันยายน 2562 300 220 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 18 กันยายน 2562 300 188 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 19 กันยายน 2562 300 243 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 20 กันยายน 2562 200 132 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 23 กันยายน 2562 500 285 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 24 กันยายน 2562 500 217 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 25 กันยายน 2562 500 210 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 26 กันยายน 2562 500 236 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 27 กันยายน 2562 500 353 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 30 กันยายน 2562 500 187 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 1 ตุลาคม 2562 300 116 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 2 ตุลาคม 2562 300 87 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 3 ตุลาคม 2562 300 148 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 4 ตุลาคม 2562 300 69 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 7 ตุลาคม 2562 300 54 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 8 ตุลาคม 2562 300 72 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 9 ตุลาคม 2562 300 26 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 10 ตุลาคม 2562 300 18 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 11 ตุลาคม 2562 300 39 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 15 ตุลาคม 2562 200 20 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 21 ตุลาคม 2562 200 61 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 28 ตุลาคม 2562 200 95 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด (ห้องประชุม1) 2 ธันวาคม 2562 50 29 รายชื่อ