สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าสองยาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 9 กันยายน 2562 90 41 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 10 กันยายน 2562 90 35 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 12 กันยายน 2562 90 51 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 18 กันยายน 2562 90 17 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 19 กันยายน 2562 90 8 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 20 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 26 กันยายน 2562 0 118 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 27 กันยายน 2562 90 7 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 30 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 2 ตุลาคม 2562 170 126 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 12 พฤศจิกายน 2562 200 20 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 15 สิงหาคม 2562 60 50 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 21 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 22 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 29 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 4 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 10 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 11 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 16 กันยายน 2562 100 105 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 1 ตุลาคม 2562 100 68 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 2 ตุลาคม 2562 100 54 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 3 ตุลาคม 2562 100 52 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 20 ตุลาคม 2562 100 1 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 5 พฤศจิกายน 2562 200 117 รายชื่อ