สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ระมาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 15 สิงหาคม 2562 25 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 20 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 22 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 1 ตุลาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 8 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 9 ตุลาคม 2562 30 59 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 10 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 15 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 16 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 17 ตุลาคม 2562 30 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 22 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 24 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 29 ตุลาคม 2562 30 25 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 30 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 31 ตุลาคม 2562 30 28 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 5 พฤศจิกายน 2562 30 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 6 พฤศจิกายน 2562 30 30 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 7 พฤศจิกายน 2562 30 27 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 5 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 9 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 12 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 14 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 16 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 19 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 21 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 23 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 26 สิงหาคม 2562 40 38 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 27 สิงหาคม 2562 40 35 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 28 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 29 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 30 สิงหาคม 2562 40 36 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 2 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 3 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 4 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 5 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 6 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 9 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 10 กันยายน 2562 46 38 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 11 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 13 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 16 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 17 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 18 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 19 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 20 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 23 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 24 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 25 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 26 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 27 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 30 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 2 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 3 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 4 ตุลาคม 2562 40 39 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ธเนศ 12 พฤศจิกายน 2562 40 3 รายชื่อ