สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปางศิลาทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 6 สิงหาคม 2562 50 4 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 8 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 20 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 22 สิงหาคม 2562 100 63 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 29 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 30 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 8 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 9 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 10 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 15 ตุลาคม 2562 50 46 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 22 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 14 มกราคม 2563 50 48 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 23 มกราคม 2563 50 49 รายชื่อ