สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทรายทองวัฒนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 5 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
2 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 6 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
3 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 17 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
4 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 18 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ