สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลานกระบือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาการเปรียญวัดบึงพระนางทอง หมู่ 8 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2 ศาลาการเปรียญวัดวังยาง หมู่ 5 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
3 ศาลาการเปรียญวัดหนองจิก หมู่1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 60 24 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมบ้านบึงมาลย์ หมู่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมบ้านหนองสะเดือย หมู่ 7 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งเกลา ม.6 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 20 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนใน หมู่8 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ