สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพรานกระต่าย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
2 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยยั้ง 14 สิงหาคม 2562 0 7 รายชื่อ
3 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยยั้ง 15 สิงหาคม 2562 0 5 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 14 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 11 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 20 กันยายน 2562 250 110 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 10 กันยายน 2562 200 97 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 11 กันยายน 2562 200 119 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 19 กันยายน 2562 250 199 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 20 กันยายน 2562 250 102 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 23 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
14 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 100 4 รายชื่อ