สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองขลุง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 27 สิงหาคม 2562 120 61 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 28 สิงหาคม 2562 120 120 รายชื่อ
10. ศาลาวัดหัวทุ่งน้อย ม.2 ต.คลองสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 140 114 รายชื่อ
11. อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อทอง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 50 34 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 29 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 30 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
14. อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองบอน ม.12 ต.วังไทร 18 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 19 กันยายน 2562 80 63 รายชื่อ
16. ห้องประชุม อบต.คลองสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 80 34 รายชื่อ
17. อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อทอง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 20 กันยายน 2562 100 49 รายชื่อ