สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองขลุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัดหัวทุ่งน้อย ม.2 ต.คลองสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 140 114 รายชื่อ
2 ห้องประชุม อบต.คลองสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 80 52 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 27 สิงหาคม 2562 120 60 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 28 สิงหาคม 2562 120 120 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 19 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
6 อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองบอน ม.12 ต.วังไทร 18 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
7 อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อทอง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 50 33 รายชื่อ
8 อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อทอง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 20 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ