สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขาณุวรลักษบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 6 สิงหาคม 2562 60 58 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 61 60 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 60 59 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ่อถ้ำ 25 สิงหาคม 2562 80 76 รายชื่อ
8. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. ศาลากลางบ้าน ม.5 บ่อถ้ำ 29 สิงหาคม 2562 70 53 รายชื่อ
11. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 3 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ
12. ศาลาเอนกประสงค์ ม.7 บ่อถ้ำ 5 กันยายน 2562 100 64 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 7 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 8 กันยายน 2562 130 81 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 10 กันยายน 2562 130 125 รายชื่อ
16. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 130 128 รายชื่อ
17. ศาลาเอนกประสงค์ ม.17 บ่อถ้ำ 11 กันยายน 2562 110 75 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 12 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 15 กันยายน 2562 200 74 รายชื่อ
20. ศาลาวัดสันติวัน​ ม.9​บ่อถ้ำ 17 กันยายน 2562 200 112 รายชื่อ
21. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 120 114 รายชื่อ
22. ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่​ ม.15​ บ่อถ้ำ 17 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
23. ศาลากลางบ้าน ม.17 วังชะพลู 17 กันยายน 2562 210 200 รายชื่อ
24. ศาลาวัดวัดโอ่งทาน 18 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ
25. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน​ ม.13​ บ่อถ้ำ 19 กันยายน 2562 90 74 รายชื่อ
26. ศาลากลางบ้าน ม.15 วังชะพลู 19 กันยายน 2562 90 78 รายชื่อ
27. อาคารเอนกประสงค์ ม.5 วังชะพลู 21 กันยายน 2562 150 124 รายชื่อ
28. อาคารเอนกประสงค์ ม.2 วังชะพลู 23 กันยายน 2562 180 130 รายชื่อ
29. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 24 กันยายน 2562 120 119 รายชื่อ
30. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 ตุลาคม 2562 120 74 รายชื่อ
31. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 8 ตุลาคม 2562 88 86 รายชื่อ
32. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 15 ตุลาคม 2562 88 88 รายชื่อ
33. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 22 ตุลาคม 2562 88 88 รายชื่อ
34. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 29 ตุลาคม 2562 88 88 รายชื่อ
35. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 5 พฤศจิกายน 2562 88 88 รายชื่อ
36. อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 12 พฤศจิกายน 2562 88 77 รายชื่อ