สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขาณุวรลักษบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน​ ม.13​ บ่อถ้ำ 19 กันยายน 2562 90 74 รายชื่อ
2 บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ่อถ้ำ 25 สิงหาคม 2562 80 76 รายชื่อ
3 ศาลากลางบ้าน ม.15 วังชะพลู 19 กันยายน 2562 90 74 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้าน ม.17 วังชะพลู 17 กันยายน 2562 210 199 รายชื่อ
5 ศาลากลางบ้าน ม.5 บ่อถ้ำ 29 สิงหาคม 2562 70 53 รายชื่อ
6 ศาลาวัดวัดโอ่งทาน 18 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ
7 ศาลาวัดสันติวัน​ ม.9​บ่อถ้ำ 17 กันยายน 2562 200 112 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์ ม.17 บ่อถ้ำ 11 กันยายน 2562 110 75 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์ ม.7 บ่อถ้ำ 5 กันยายน 2562 100 64 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 7 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 8 กันยายน 2562 130 81 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 10 กันยายน 2562 130 125 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 11 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 12 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 15 กันยายน 2562 200 74 รายชื่อ
16 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 6 สิงหาคม 2562 60 58 รายชื่อ
17 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 61 60 รายชื่อ
18 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 60 59 รายชื่อ
19 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 130 126 รายชื่อ
20 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 120 114 รายชื่อ
21 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 21 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
22 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 22 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
23 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 ตุลาคม 2562 200 204 รายชื่อ
24 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 8 ตุลาคม 2562 88 137 รายชื่อ
25 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 15 ตุลาคม 2562 88 157 รายชื่อ
26 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 5 พฤศจิกายน 2562 88 3 รายชื่อ
27 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 12 พฤศจิกายน 2562 88 5 รายชื่อ
28 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 3 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ
29 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 วังชะพลู 23 กันยายน 2562 180 156 รายชื่อ
30 อาคารเอนกประสงค์ ม.5 วังชะพลู 21 กันยายน 2562 150 130 รายชื่อ