สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองลาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 24 กันยายน 2562 20 4 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 10 กันยายน 2562 250 227 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 11 กันยายน 2562 250 240 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 24 กันยายน 2562 250 227 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 25 กันยายน 2562 250 245 รายชื่อ