สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดป่าสันติสุข หมู่ที่ 21 ตำบลวังทอง 24 กันยายน 2562 300 270 รายชื่อ
2 วัดวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง 23 กันยายน 2562 400 246 รายชื่อ
3 ศาลาวัดมอสมบัติ ม.4 ต.วังทอง 3 กันยายน 2562 250 215 รายชื่อ
4 ศาลาวัดหนองกอง ม.4 ต.นาบ่อคำ 6 กันยายน 2562 250 228 รายชื่อ
5 ศาลาวัดหนองใหญ่ ม.9 ต.อ่างทอง 4 กันยายน 2562 250 220 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์ ม. 2 ต.ลานดอกไม้ 5 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์ ม. 2 ต.ลานดอกไม้ 26 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 หนองปลิง 9 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 120 3 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 6 สิงหาคม 2562 150 2 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 13 สิงหาคม 2562 150 1 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ หมูท่ี 9 25 กันยายน 2562 86 56 รายชื่อ
13 อบต.คณฑี 19 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
14 อบต.ท่าขุนราม 20 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลเทพนคร 6 สิงหาคม 2562 200 5 รายชื่อ
16 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 19 สิงหาคม 2562 200 1 รายชื่อ