สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยคต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร 15 ตุลาคม 2562 200 65 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 9 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 10 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 11 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 12 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 13 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 27 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ