สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลานสัก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 1 สิงหาคม 2562 500 59 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 5 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 6 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 7 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 8 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก 25 กันยายน 2562 350 285 รายชื่อ