สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านไร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดอุดมสุข 4 กันยายน 2562 400 384 รายชื่อ
2 วัดเจ้าวัด 12 กันยายน 2562 320 311 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้ อบต.คอกควาย 26 กันยายน 2562 550 521 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 2 สิงหาคม 2562 200 200 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 6 สิงหาคม 2562 200 84 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 13 สิงหาคม 2562 200 198 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 14 สิงหาคม 2562 300 253 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 สิงหาคม 2562 200 76 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 สิงหาคม 2562 200 202 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 20 สิงหาคม 2562 250 207 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 21 สิงหาคม 2562 200 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 3 กันยายน 2562 200 67 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 5 กันยายน 2562 200 165 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 6 กันยายน 2562 200 50 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 17 กันยายน 2562 200 184 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 20 กันยายน 2562 200 12 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 27 กันยายน 2562 250 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 3 ตุลาคม 2562 200 80 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 4 ตุลาคม 2562 200 69 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 7 ตุลาคม 2562 250 209 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 8 ตุลาคม 2562 0 7 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 9 ตุลาคม 2562 230 4 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 11 ตุลาคม 2562 200 199 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 ตุลาคม 2562 220 199 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 ตุลาคม 2562 200 198 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 18 ตุลาคม 2562 0 18 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 24 ตุลาคม 2562 450 361 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 29 ตุลาคม 2562 500 75 รายชื่อ