สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านไร่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 2 สิงหาคม 2562 200 200 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 6 สิงหาคม 2562 200 84 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 7 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 9 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 13 สิงหาคม 2562 200 198 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 14 สิงหาคม 2562 300 253 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 สิงหาคม 2562 200 76 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 สิงหาคม 2562 200 202 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 20 สิงหาคม 2562 250 207 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 21 สิงหาคม 2562 200 3 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 23 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 27 สิงหาคม 2562 250 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 28 สิงหาคม 2562 250 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 30 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 2 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 3 กันยายน 2562 200 68 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 4 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
18. วัดอุดมสุข 4 กันยายน 2562 400 392 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 5 กันยายน 2562 200 166 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 6 กันยายน 2562 200 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 11 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
22. วัดเจ้าวัด 12 กันยายน 2562 320 311 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 13 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 17 กันยายน 2562 200 184 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 18 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 20 กันยายน 2562 200 12 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 24 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 25 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
29. ศูนย์เรียนรู้ อบต.คอกควาย 26 กันยายน 2562 550 520 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 27 กันยายน 2562 250 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 1 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 2 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 3 ตุลาคม 2562 200 42 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 4 ตุลาคม 2562 200 24 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 7 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 8 ตุลาคม 2562 200 5 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 9 ตุลาคม 2562 230 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 11 ตุลาคม 2562 200 200 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 15 ตุลาคม 2562 220 200 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 16 ตุลาคม 2562 200 199 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ 18 ตุลาคม 2562 200 18 รายชื่อ