สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองขาหย่าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 10 กันยายน 2562 65 64 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอหนองขาหย่าง 11 กันยายน 2562 70 67 รายชื่อ