สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองฉาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่ 4 บ้านเด่นรัง 25 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่บ้าน ม.13 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 27 กันยายน 2562 120 106 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง 30 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
5 โรงเรียนเขากวางทอง 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6 โรงเรียนเขากวางทอง 26 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ