สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองฉาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาหมู่บ้าน ม.13 23 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
2. โรงเรียนเขากวางทอง 20 กันยายน 2562 100 200 รายชื่อ