สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสว่างอารมณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 5 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 7 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 9 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 12 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 14 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 16 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 19 สิงหาคม 2562 0 24 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 23 สิงหาคม 2562 100 89 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 30 สิงหาคม 2562 100 90 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 6 กันยายน 2562 250 248 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 13 กันยายน 2562 250 249 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ 20 กันยายน 2562 250 37 รายชื่อ