สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทัพทัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 7 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 8 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 13 สิงหาคม 2562 30 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 14 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 15 สิงหาคม 2562 30 10 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 9 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 12 กันยายน 2562 40 21 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 13 กันยายน 2562 43 43 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 30 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 1 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 2 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 3 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 4 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 7 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน 8 ตุลาคม 2562 50 19 รายชื่อ