สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอุทัยธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 4 ตุลาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 8 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี 18 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ