สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชุมตาบง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 11 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอชุมตาบง 24 กันยายน 2562 62 62 รายชื่อ