สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่เปิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 10 กันยายน 2562 130 129 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน 24 กันยายน 2562 140 137 รายชื่อ