สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่วงก์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 23 กันยายน 2562 200 67 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 24 กันยายน 2562 200 68 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 25 กันยายน 2562 200 78 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 26 กันยายน 2562 200 95 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 7 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 20 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 19 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 20 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 23 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 24 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 27 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
12 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 23 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
13 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 24 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
14 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 25 กันยายน 2562 70 42 รายชื่อ
15 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 26 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
16 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ 27 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
17 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 17 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ
18 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 18 กันยายน 2562 80 67 รายชื่อ
19 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 23 กันยายน 2562 70 68 รายชื่อ
20 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 24 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
21 อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 26 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ