สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่วงก์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 7 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 20 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
13. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
28. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
32. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
33. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
34. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 17 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
35. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 18 กันยายน 2562 80 67 รายชื่อ
36. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
37. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
38. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 19 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
39. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 20 กันยายน 2562 70 63 รายชื่อ
40. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 23 กันยายน 2562 70 44 รายชื่อ
41. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
42. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 23 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
43. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
44. ศาลาประชาคมหมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
45. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 24 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
46. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
47. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
48. อาคารเอนกประสงค์ อบต.เขาชนกัน 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
49. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
50. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
51. ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ 30 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ