สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตากฟ้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม ม.3 อุดมธัญญา (ไกรวิชญ์) 10 ตุลาคม 2562 300 110 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมอำเภอตากฟ้า 7 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.หนองพิกุล 29 ตุลาคม 2562 400 53 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 หนองพิกุล 5 พฤศจิกายน 2562 200 31 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.หนองพิกุล 1 พฤศจิกายน 2562 200 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 13 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 16 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 18 กันยายน 2562 143 59 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 24 กันยายน 2562 150 134 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 25 กันยายน 2562 150 133 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า 26 กันยายน 2562 200 85 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(เยาวเรศ) 19 กันยายน 2562 150 129 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(ไกรวิชญ์) 20 กันยายน 2562 160 120 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า(ไกรวิชญ์) 23 กันยายน 2562 140 127 รายชื่อ
15 อบต.ตากฟ้า 24 ตุลาคม 2562 400 71 รายชื่อ