สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพยุหะคีรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดท่าโก หมู่ที่7 ตำบล ยางขาว อำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ 24 กันยายน 2562 96 96 รายชื่อ
2 วัดธารลำใย หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะลา 12 กันยายน 2562 111 110 รายชื่อ
3 วัดสระประทุม (สระบัว)หมู่ 10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว 16 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
4 วัดเขาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง 18 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล หมู่ 3 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี 25 กันยายน 2562 110 106 รายชื่อ
6 อบต.น้ำทรง ม.4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 26 กันยายน 2562 115 115 รายชื่อ