สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไพศาลี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 6 สิงหาคม 2562 0 28 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 7 สิงหาคม 2562 0 33 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 8 สิงหาคม 2562 0 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 20 สิงหาคม 2562 0 21 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 11 กันยายน 2562 100 32 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 12 กันยายน 2562 100 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 13 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 16 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 18 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 19 กันยายน 2562 100 24 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 21 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 23 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 24 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี 27 กันยายน 2562 100 21 รายชื่อ