สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าตะโก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 23 กันยายน 2562 200 179 รายชื่อ
2 วัดหนองสะแก ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 4 ตุลาคม 2562 200 4 รายชื่อ
3 วัดหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 12 กันยายน 2562 150 112 รายชื่อ
4 วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 4 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
5 วัดเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก 13 กันยายน 2562 150 74 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก 14 กันยายน 2562 150 2 รายชื่อ