สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเก้าเลี้ยว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 1 สิงหาคม 2562 60 22 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 6 สิงหาคม 2562 60 6 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 22 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 27 สิงหาคม 2562 60 4 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 28 สิงหาคม 2562 60 16 รายชื่อ
6 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 10 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
7 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 11 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 12 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
9 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 24 กันยายน 2562 60 46 รายชื่อ
10 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 25 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
11 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 26 กันยายน 2562 60 42 รายชื่อ
12 สนง.เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว 4 ตุลาคม 2562 60 2 รายชื่อ