สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบรรพตพิสัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 13 สิงหาคม 2562 0 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 10 กันยายน 2562 120 109 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย 20 กันยายน 2562 130 125 รายชื่อ