สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองบัว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 18 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 19 กันยายน 2562 80 77 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 20 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว 23 กันยายน 2562 120 98 รายชื่อ