สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชุมแสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 7 สิงหาคม 2562 100 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 18 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 19 กันยายน 2562 92 92 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 23 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง 24 กันยายน 2562 86 86 รายชื่อ