สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครสวรรค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ม.11 ตำบลวัดไทร 23 กันยายน 2562 18 18 รายชื่อ
2 ม.3 ตำบลบางพระหลวง 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3 ศพก.นครสวรรค์ตก 20 กันยายน 2562 18 17 รายชื่อ
4 ศพก.บ้านแก่ง 18 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5 ศพก.บ้านแก่ง 29 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6 อบต บ้านมะเกลือ 8 กันยายน 2562 0 8 รายชื่อ
7 อบต บ้านมะเกลือ 18 กันยายน 2562 90 89 รายชื่อ
8 อบต บ้านมะเกลือ 30 กันยายน 2562 83 83 รายชื่อ
9 อบต.กลางแดด 23 กันยายน 2562 18 18 รายชื่อ
10 อบต.กลางแดด 28 กันยายน 2562 15 15 รายชื่อ
11 อบต.ตะเคียนเลื่อน 24 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
12 อบต.ตะเคียนเลื่อน 27 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
13 อบต.บึงเสนาท 26 กันยายน 2562 18 18 รายชื่อ
14 อบต.พระนอน 16 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
15 อบต.พระนอน 30 กันยายน 2562 90 87 รายชื่อ
16 อบต.พระนอน 15 ตุลาคม 2562 100 92 รายชื่อ
17 อบต.หนองกรด 25 กันยายน 2562 18 18 รายชื่อ
18 อบต.หนองกรด 28 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
19 อบต.หนองกระโดน 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
20 อบต.หนองกระโดน 27 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
21 อบต.หนองปลิง 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
22 อบต.หนองปลิง 29 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
23 อบต.เกรียงไกร 23 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ