สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองนครสวรรค์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
5. สนง เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. อบต.หนองปลิง 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
7. อบต.พระนอน 16 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
8. ศพก.บ้านแก่ง 18 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
9. อบต บ้านมะเกลือ 18 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
10. ม.3 ตำบลบางพระหลวง 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
11. ศพก.นครสวรรค์ตก 20 กันยายน 2562 18 17 รายชื่อ
12. อบต.หนองกระโดน 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
13. อบต.เกรียงไกร 23 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. อบต.กลางแดด 23 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
15. ม.11 ตำบลวัดไทร 23 กันยายน 2562 18 18 รายชื่อ
16. อบต.ตะเคียนเลื่อน 24 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
17. อบต.หนองกรด 25 กันยายน 2562 18 18 รายชื่อ
18. อบต.บึงเสนาท 26 กันยายน 2562 18 18 รายชื่อ