สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปางมะผ้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 10 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
2 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 12 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
3 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 17 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
4 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 24 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 25 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
6 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 26 กันยายน 2562 25 18 รายชื่อ
7 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 8 ตุลาคม 2562 30 12 รายชื่อ
8 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 9 ตุลาคม 2562 30 21 รายชื่อ
9 สำนักเกษตรอำเภอปางมะผ้า 18 ตุลาคม 2562 50 43 รายชื่อ