สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสบเมย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 21 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 22 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 4 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 11 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 18 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 25 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ