สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ลาน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 1 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 5 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 6 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 27 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 28 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 29 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 5 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 6 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 10 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 11 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 13 กันยายน 2562 30 13 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 17 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 18 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 20 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ