สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขุนยวม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 9 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 16 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 17 กันยายน 2562 14 14 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 18 กันยายน 2562 21 21 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 23 กันยายน 2562 21 21 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 24 กันยายน 2562 18 18 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 25 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 26 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 30 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 2 ตุลาคม 2562 21 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 9 ตุลาคม 2562 19 19 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 15 ตุลาคม 2562 20 20 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 16 ตุลาคม 2562 19 19 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 17 ตุลาคม 2562 19 19 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 30 ตุลาคม 2562 0 19 รายชื่อ