สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 8 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 10 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 12 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 7 ตุลาคม 2562 40 36 รายชื่อ