สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอยหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 10 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 12 กันยายน 2562 60 31 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 17 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 2 ตุลาคม 2562 60 44 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 28 ตุลาคม 2562 60 37 รายชื่อ