สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 12 กันยายน 2562 20 8 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 24 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 ตุลาคม 2562 50 30 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 31 ตุลาคม 2562 50 32 รายชื่อ