สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ลาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 8 สิงหาคม 2562 60 42 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 15 สิงหาคม 2562 60 44 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 22 สิงหาคม 2562 60 51 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 29 สิงหาคม 2562 60 59 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 5 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 12 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 26 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 3 ตุลาคม 2562 60 59 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 10 ตุลาคม 2562 80 64 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 17 ตุลาคม 2562 60 56 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 24 ตุลาคม 2562 60 22 รายชื่อ