สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขุนตาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 4 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 13 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ