สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงแก่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 9 กันยายน 2562 70 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 11 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 11 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
4 เทศบาลตำบลม่วงยาย 13 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลหล่ายงายงาว 10 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ