สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพญาเม็งราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 16 กันยายน 2562 40 24 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 17 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 18 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 19 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 20 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 24 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ