สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงป่าเป้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 23 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ