สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่สรวย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 6 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 13 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 20 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 27 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 กันยายน 2562 49 47 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 4 กันยายน 2562 52 44 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 23 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 25 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 1 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 8 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 15 ตุลาคม 2562 50 6 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 22 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 29 ตุลาคม 2562 50 3 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 5 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 19 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ