สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่สรวย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 6 สิงหาคม 2562 20 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 13 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 20 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 27 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 กันยายน 2562 49 47 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 4 กันยายน 2562 52 44 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 18 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 23 กันยายน 2562 80 79 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 กันยายน 2562 70 63 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 25 กันยายน 2562 71 67 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 กันยายน 2562 77 75 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 1 ตุลาคม 2562 51 51 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 ตุลาคม 2562 53 48 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 8 ตุลาคม 2562 51 51 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 9 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 10 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 15 ตุลาคม 2562 50 46 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 16 ตุลาคม 2562 50 48 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 22 ตุลาคม 2562 50 47 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 24 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 29 ตุลาคม 2562 51 51 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 30 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 31 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 5 พฤศจิกายน 2562 52 52 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 6 พฤศจิกายน 2562 53 52 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 7 พฤศจิกายน 2562 50 48 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 12 พฤศจิกายน 2562 53 52 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 13 พฤศจิกายน 2562 51 50 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 14 พฤศจิกายน 2562 53 52 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 19 พฤศจิกายน 2562 53 40 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 26 พฤศจิกายน 2562 51 51 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 3 ธันวาคม 2562 50 45 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 11 ธันวาคม 2562 60 58 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย 17 ธันวาคม 2562 20 1 รายชื่อ