สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่สาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 10 กันยายน 2562 30 11 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 23 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 8 ตุลาคม 2562 10 6 รายชื่อ