สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงแสน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดสันธาตุ ม.4 ต.โยนก 19 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมบ้านปงของ หมู่10 ต.แม่เงิน 25 กันยายน 2562 60 39 รายชื่อ
3 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 23 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
4 สนง.กษอ.เชียงแสน(สอบ) 23 ธันวาคม 2562 20 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 1 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 2 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 23 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ