สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่จัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 13 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 17 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 19 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 24 ตุลาคม 2562 30 24 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 28 ตุลาคม 2562 60 15 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 30 ตุลาคม 2562 60 3 รายชื่อ
8 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 20 กันยายน 2562 35 33 รายชื่อ
9 ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 16 กันยายน 2562 90 89 รายชื่อ
10 ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 18 กันยายน 2562 90 89 รายชื่อ