สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าแดด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 9 กันยายน 2562 40 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 11 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 13 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 17 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 19 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 23 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 24 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ