สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 6 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 10 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 13 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 17 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ